Kamu düzenin kurulması vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için İlimiz sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda;
  1. Organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır.
  2. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır.
  3. Muhtarlar, bölgelerinde bu durumun olduklarını öğrendiklerinde kolluk  birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerine yerine getireceklerdir.
  4. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50x70  cm ebadında havaya açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan  afis örnekleri temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şekilde organizasyon alanlarına asılacaktır.
  5. Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir.
Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir.
Bu karar  yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Karar tarih ve sayısı 25/10/2018 / 2018/5
İlanen tebliğ olunur.
                                                                                                                                                                    Özdemir ÇAKACAK
                                                                                                                                                                        Eskişehir Valisi